Barbe-Bleue

Barbe-Bleue, polka-mazurka pour piano par A. Lindheim

Barbe-Bleue, polka-mazurka pour piano par A. Lindheim

Illustration de Delay